icon-instagram

Privacy- & cookiebeleid


Laatste update: 05-03-2021

PRIVACY

I. Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens die voortvloeien uit het gebruik van de website https://triple8.tv/, account.triple8.tv, upload.triple8.tv, editor.triple8.tv (hierna de ‘Website’) en de diensten die daarop worden aangeboden.

Triple8 B.V. gevestigd aan het Smallepad 32, 3811 MG, Amersfoort, Nederland, Telefoonnummer: 088-2334566, E-mailadres: support@triple8.tv, KvK-nummer: 78548322 (hierna “Triple8”)

II. Aard van de gegevensverwerking

In dit privacybeleid betekent de term “persoonlijke gegevens” informatie die naar gebruikers verwijst. Daarmee kunnen we gebruikers identificeren, direct of in combinatie met andere informatie in ons bezit.

III. Doeleinde van de verzameling

Die persoonlijke informatie en persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld, bewaard en verwerkt voor volgende doeleinden:

  • om de relatie tussen Triple8 en de gebruiker te beheren en verbeteren;
  • om de werking van de Website mogelijk te maken;
  • om gebruikt te worden in het kader van het beheer van de commerciële betrekkingen tussen Triple8 en de gebruiker;
  • om Triple8 in staat te stellen om vragen van de gebruikers van de Website te beantwoorden;
  • om gebruikers op hun verzoek publicaties, berichten en informatie van Triple8 te kunnen sturen; en
  • om Triple8 in staat te stellen aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, in het bijzonder op het gebied van veiligheid.

IV. Gebruikers van de website in het algemeen

Triple8 verwerkt gebruikersgegevens op basis van toestemming. Door de Website te gebruiken of te raadplegen, stemmen gebruikers expliciet in met dit privacybeleid & algemene voorwaarden en stemmen zij in met de verwerking van hun persoonlijke gegevens met betrekking tot de doeleinden en methoden die hieronder worden beschreven. Het verstrekken van gegevens en derhalve het instemmen met het verzamelen en verwerken van gegevens is optioneel. De gebruiker kan toestemming weigeren en kan de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het weigeren van toestemming kan het echter onmogelijk maken om bepaalde diensten te verlenen en de surfervaring op de site kan worden aangetast.

V. Wie heeft er toegang tot gegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld wanner u een “free plan” heeft, maar uitsluitend voor promotionele doeleinden op onze social media en Website. Sommige van onze partners zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. Deze partners worden ook beschouwd als individuele verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens en zij dragen daarvoor individueel de verantwoordelijkheid. Triple8 heeft echter afspraken gemaakt met deze partners om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt.

We mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde als we uw persoonsgegevens moeten verstrekken of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

VI. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten. De bestanden (in je profiel) worden of 1 maand of 3 maanden lang bewaard, afhankelijk van je abonnement.

VII. Veiligheid

Triple8 zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. We kunnen niet instaan voor de veiligheid van informatie die ons via het internet wordt toegezonden.

VIII. Kent u uw rechten?

In het geval we uw persoonsgegevens feitelijk verwerken, blijft u de eigenaar van uw gegevens. Daarom hebt u het recht op:

1. Toegang en informatie
U kunt informatie opvragen over gegevens van u die we opslaan en gebruiken. We zijn graag bereid uw eventuele vragen te beantwoorden. Hiervoor kunnen wij u om identificatie vragen.

2. Wissen
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen). Hiervoor kunnen wij u om identificatie vragen.

3. Rectificeren
U kunt ook verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken, onjuist of onvolledig zijn. Hiervoor kunnen wij u om identificatie vragen.

4. Beperken
U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer: a) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist; of b) de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens (omdat u mogelijk in een later stadium toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens) en u ons verzoekt om in plaats hiervan het gebruik te beperken; c) we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooraf bepaalde doelen, maar u de gegevens mogelijk nodig hebt in het kader van juridische procedures; (d) u op basis van uw rechtmatige belang bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Triple8. Tijdens de looptijd van uw ‘bezwaar’ en onze beoordeling ervan zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

5. Bezwaar
Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de rechtmatige belangen van Triple8, kunt u bezwaar maken tegen verdere verwerking op deze juridische grond. Triple8 zal kennisnemen van uw bezwaar en bepalen of onze rechtmatige belangen opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden. In het geval we uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerken op basis van uw rechtmatige belangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken via de afmeldingskoppeling in elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. We zullen u dan zo snel mogelijk afmelden.

6. Gegevensdoorgifte
In het geval we uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. We zullen u een machinaal leesbaar bestand verstrekken van uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt.

7. Toestemming intrekken
U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voordat u de toestemming introk.

Wanneer u gebruik wilt maken van de voornoemde rechten en/of andere vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, neemt u dan contact op met onze klantenservice (zie hierna) met uw gemotiveerde verzoek. Hiervoor kunnen wij u om identificatie vragen.

IX. Doorgifte

Standaard verwerken wij uw gegevens alleen binnen de Europese Unie. Wij zullen uw gegevens alleen buiten de Europese Unie verwerken indien het land een effectief beschermingsniveau voor uw gegevens heeft.

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan andere landen of andere partijen dan hierboven beschreven.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Aanvullend hierop kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer gebruikers onze sites gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de sites bezoekt. Let op: wanneer u op de sites navigeert, accepteert u cookies.

De sites gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies
Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met onze sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de sites technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek uw bestelinformatie te onthouden voor volgende bezoeken.

Analytische cookies
Onze sites gebruiken analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de sites die het meest populair zijn onder gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze sites en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze sites te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruiken onze sites analytische cookies om te meten hoe u onze sites hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes, advertenties of AdWords op andere sites van derden. De analytics cookies worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over u opslaan zoals hierboven uiteengezet, om onze nieuwsbrieven te personaliseren en voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden.

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Daarom zal Triple8 Google Analytics alleen gebruiken met uw toestemming. Aangezien Triple8 geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij u graag naar de informatie van Google over haar diensten.

Daarnaast heeft Triple8 met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken tussen Triple8 (als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens) en Google (als bewerkers van persoonsgegevens). In deze afspraken staat voor welke doeleinden de verworven persoonsgegevens gebruikt mogen worden, welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden en welke vormen van toezicht Triple8 hierop mag uitoefenen als verantwoordelijke.

Social media cookies
U mag onderdelen van onze sites delen op social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze social media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van Triple8 geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy – en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/Twitter/LinkedIn).

Cookies verwijderen
Cookies slaan uw gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans uw IP-adres. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer of wanneer u cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dit regelen via het instellingenscherm in uw browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de websites van de Nederlandse Consumentenorganisatie en all about cookies (‘alles over cookies’) wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt regelen. Let op: nadat de opgeslagen cookies zijn verwijderd, hebt u geen toegang meer tot de sites zonder nog eenmaal de cookies te accepteren.

Het delen van jouw informatie. Hoe houden wij informatie veilig?
Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen wat jij in ons stelt. Triple8 heeft alle technische – en administratieve voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie die jij naar ons stuurt veilig is. Wij tekenen graag een NDA (Non-Disclosure Agreement) of DPA (Data Processing Agreement) mocht dat gewenst zijn.

Alle gebruikers kiezen bij ons een, zelf in te stellen, wachtwoord waarmee zij hun informatie kunnen inzien. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je wachtwoord.

Aanpassingen van deze Privacy Policy

Triple8 kan deze privacy policy te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer we dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onder aan deze pagina actualiseren. We raden u aan regelmatig op deze pagina na te gaan of er veranderingen zijn, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop we bijdragen aan bescherming van de persoonsgegevens die we verzamelen.

Contact

Als u vragen hebt over deze privacy policy of de praktijken die worden gehanteerd op onze websites, neemt u dan contact met ons op via: support@triple8.tv

Dit Privacy- & Cookiebeleid is van kracht geworden op 10-04-2019 en voor het laatst bijgewerkt op 05-03-2021.