Commercials met ondertiteling: positief effect op merk en inclusiviteit
Blog
2 min Leestijd

Commercials met ondertiteling: positief effect op merk en inclusiviteit

In de dynamische wereld van reclame en marketing is het belangrijk om je boodschap op een effectieve manier over te brengen. Hiermee bereik je namelijk een breder publiek. Een van de manieren waarop dit kan worden bereikt, is door commercials te voorzien van ondertiteling. Uit recent onderzoek, uitgevoerd door Ad Alliance in samenwerking met DVJInsights en Procter & Gamble, blijkt dat het toevoegen van ondertiteling aan reclame aanzienlijke voordelen biedt voor merken en hun publiek.

In dit artikel

Ondertiteling leidt tot hoge waardering

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 86% van de respondenten ondertitelde commercials een hoge waardering geeft. Deze waardering vertaalt zich in een positiever merkimago. Het is dus duidelijk dat het voor merken van groot belang is om rekening te houden met de voorkeuren van hun publiek, vooral gezien het feit dat ons land 1,5 miljoen doven of slechthorenden telt (Gebarencentrum, z.d.).

Inclusiviteit als sleutelwoord

Het onderzoek, dat gericht was op mensen tussen de 18 en 65 jaar, toonde aan dat mensen positief reageren op merken die hun reclames ondertitelen. Dit geldt vooral voor de personen die inclusiviteit belangrijk vinden. Zij beoordelen ondertitelde commercials hoger dan de mensen die ondertiteling niet als belangrijk beschouwen. Bovendien vindt 50% van de respondenten het belangrijk dat commercials worden ondertiteld voor inclusiviteit, wat leidt tot een positiever beeld van het merk.

De impact van opvallende ondertiteling

Opvallende ondertiteling voor bijvoorbeeld tv heeft een aanzienlijke impact. Als de ondertiteling bewust wordt opgemerkt, leidt dit tot een betere waardering van de commercial, een effectieve boodschapoverdracht en een positieve houding ten opzichte van het merk. Dit benadrukt wederom het belang van het zorgvuldig implementeren van ondertiteling in reclame.

Ondertiteling van commercials werkt positief

Kortom, de bevindingen uit het onderzoek zijn duidelijk: ondertiteling van commercials op tv doet geen afbreuk aan de effectiviteit ervan, integendeel, het heeft een positieve impact op het merk en draagt bij aan inclusiviteit.

Ad Alliance beveelt dan ook aan om standaard reclame ondertiteling toe te passen in commercials. Het regelen van ondertiteling blijkt een effectieve en kostenefficiënte oplossing te zijn. Dit heeft een positief effect, zelfs voor mensen die het niet strikt noodzakelijk hebben. Hierdoor wordt de adverteerder inclusiever en wordt de boodschap beter begrepen, vooral door mensen met taalproblemen.

Geef jouw commercial extra kracht met Triple8

Uit het onderzoek van Ad Alliance in samenwerking met DVJInsights en Procter & Gamble blijkt dat ondertiteling ontzettend belangrijk is in commercials op tv. Om jouw boodschap beter te laten overkomen, is het verstandig om zo snel mogelijk te beginnen met ondertiteling.

Met behulp van Triple8 maak je gemakkelijk en snel ondertiteling voor al jouw reclame-uiting in zowel het Nederlands als een vreemde taal. Wij maken gebruik van AI en ondertiteling door native speakers, waardoor onze ondertiteling volledig accuraat is. Bekijk snel de vele mogelijkheden en maak jouw merk inclusiever!