Transcriptie

Terug naar kennisbank

Wat is een transcriptie?

Transcriberen is het proces van het omzetten van gesproken woorden in geschreven tekst, waarbij een audio-opname wordt getranscribeerd naar een leesbaar document. Dit kan dienen voor diverse doeleinden, zoals het vastleggen van vergaderingen, interviews of monologen.

Er bestaan twee hoofdvormen van transcriptie: de letterlijke en de woordelijke. Bij een letterlijke transcriptie worden alle gesproken woorden vastgelegd, inclusief stopwoorden, herhalingen en geluiden. Dit is handig voor analyses waarbij de intonatie of spreekpatronen van belang zijn. Woordelijke transcriptie daarentegen negeert herhalingen en stopwoorden, resulterend in een meer gestroomlijnde tekst die makkelijker leesbaar is.

Het onderscheid tussen transcriptie en ondertiteling ligt in het feit dat ondertiteling specifiek gericht is op het vertalen van gesproken tekst in geschreven vorm voor videofragmenten, terwijl transcriptie een bredere toepassing heeft en alle gesproken woorden omvat, inclusief geluiden en pauzes.

Gerelateerde onderwerpen: